Thẻ: bang size ao chuan

do size ao

Bảng Size Áo Chuẩn

• Đo vòng cổ: Quấn thước dây vòng quanh cổ, đo vòng quanh thân cổ, chèn thêm 1 ngón tay vào phía trong giữa cổ và thước khi đo. • Đo vòng ngực: Quấn thước dây vòng qua ngực, đo chỗ kích thước lớn nhất. • Đo vòng eo: Quấn thước dây qua eo, đo quanh vòng eo, chèn thêm 2 ngón tay […]