Tag: su kien gio trai dat 2019

mau ao thun gio trai dat 2019

Thông Điệp Giờ Trái Đất 2019 – Chiến Dịch Giờ Trái Đất 2019

Thông Điệp Giờ Trái Đất 2019 – Chiến Dịch Giờ Trái Đất 2019 Sự kiện Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các […]